Hyresgästföreningens förbundsstyrelse fastställer suspensionen av Greger Björkegren

Hyresgästföreningens förbundsstyrelse beslutade idag att fastställa regionstyrelsens beslut om suspendering och avslå Greger Björkegrens överklagan.

Greger Björkegren suspenderades från sitt uppdrag som ordförande i regionstyrelsen i Hyresgästföreningen region Stockholm den 21 oktober 2014. Beslutet fattades av regionstyrelsen.

Greger Björkegren överklagade regionstyrelsens beslut om suspension till Hyresgästföreningens förbundsstyrelse. Överklagan inkom 20 november 2014.

Hyresgästföreningens stadgegrupp, som har ansvar för alla frågor som rör stadgarna mellan föreningens förbundsstämmor, fick i uppdrag att bereda frågan om suspensionen var rätt eller ej inför förbundsstyrelsens beslut idag.

-Det är ingen hemlighet att det under en längre tid har funnits motsättningar i Stockholm. De nådde sin kulmen när styrelsen inte längre kände förtroende för sin regionordförande, säger Björn Johansson, stadgegruppens talesperson.

-En enig förbundsstyrelsen har idag fattat beslut om att suspensionen var i enlighet med stadgarna och att särskilda skäl föreligger. Bland annat har Greger Björkegren vid flera tillfällen agerat i strid med de etiska regler Hyresgästföreningen har vad gäller uppträdande, både hur han agerat mot organisationens förtroendevalda och tjänstemän och hur han har agerat vid externa sammankomster. I det underlag som har kommit in till förbundsstyrelsen finns ett flertal berättelser som ger stöd för regionstyrelsens beslut om suspendering.

-Av omtanke om både Greger Björkegren och de personer som har bekräftat hans agerande vill jag inte gå in på mer detaljer. Men jag vill betona att i Hyresgästföreningen arbetar vi med ett demokratiskt, öppet och förtroendefullt ledarskap där vi förutsätter att våra ledare är goda föredömen. I detta har Greger Björkegren brustit, säger Björn Johansson.

-Det har varit ett tufft beslut att fatta. Den här typen av frågor kräver stor eftertanke och fattas inte lättvindigt. Men vi har konstaterat att särskilda skäl föreligger och att beslutet ligger fast, säger Björn Johansson.