Nomineringar till Hyresgästföreningens förbundsstyrelse 2016-2018

Hyresgästföreningen  står inför stora utmaningar de närmaste åren med att förverkliga Hyresgästföreningens framtidsarbete. Den 17 – 19 juni 2016 genomförs nästa förbundsstämma i Trollhättan. Förbundsstämman inleds fredagen den 17 juni kl. 14.00 och avslutas söndagen den 19 juni kl. 14.00.

Förbundsstämman 2016 ska välja de personer som ska leda Hyresgästföreningens utvecklings- och förändringsarbete de kommande åren. Personer som har förmågan, viljan och engagemanget att förverkliga Hyresgästföreningens framtidsarbete.

Förbundsstämman 2016 ska välja tretton styrelseledamöter (tio ordinarie och tre ersättare). Ledamöterna väljs för en period av två år. Därutöver ska två ordinarie revisorer med ersättare utses, för en period av två år.

 Nomineringstiden

Vi ser fram emot era nomineringar till de olika uppdragen. Enligt stadgarna går nomineringstiden ut tre månader före förbundsstämmans öppnande, det vill säga den 18 mars. Nomineringarna skickas via e-brev eller på bifogad nomineringsblankett, senast den 18 mars 2016.

Valberedningens utgångspunkter för förslag till ny förbundsstyrelse

  • De som ska leda Hyresgästföreningens arbete de närmaste åren har viljan och engagemanget att genomföra Hyresgästföreningens framtidsarbete.
  • Inom Hyresgästföreningen tillvaratar vi människors olikheter.
  • Inom Hyresgästföreningen ska alla få lika möjligheter, därför arbetar vi aktivt mot alla former av diskriminering
  • Förbundsstyrelsen ska spegla medlemskårens mångfald

Vad krävs av en ledamot i förbundsstyrelsen och vad innebär uppdraget Minst ett heldagssammanträde per månad Inläsning och förberedelser Medverkan i nationella arbets- och styrgrupper. Förmåga att ta både ett personligt och nationellt ansvar. Många och breda medlemskontakter Uppdraget kräver både integritet och förmåga att se till helheten Uppdraget innebär också att representera Hyresgästföreningen som folkrörelse nationellt

Giltig nominering?

Observera, för att nomineringen ska vara giltig ska de personer som nomineras vara tillfrågade och vara villiga att ställa upp som styrelseledamöter. Likaså ska samtliga nomineringar motiveras, dvs. vad kan personen tillföra i Hyresgästföreningens förbundsstyrelse.

Vi ser fram emot era nomineringar senast den 18 mars 2016.

Med vänlig hälsning

Arne Nilsson

Sammankallande för Hyresgästföreningens valberedning 2014-2016

Blankett nomineringar till förbundsstyrelsen 2016-2018

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.