Strid i Hyresgästföreningen! Nu är det nog! Annika Billström måste omgående sluta. 

Annika Billström, konsult och den högst betalde kontorschefen på hyresgästföreningen försöker med ojusta metoder göra sig av med Simon Safari, som är medlemsvald regionordförande sedan 2015. Simon valdes till ordförande efter den av kontorschefen dirigerade och kuppartade avsättningen av tidigare regionordförande Greger Björkegren. En historia vars rättsliga efterspel ännu inte är avklarat. 

Simon Safari, som är Hyresgästföreningens 1:a regionordförande någonsin med invandrarbakgrund, ryter nu till och säger stopp!
Jag måste vara ärlig, mot de som valt mig och mot mig själv, och konstatera att jag inte längre har förtroende för Annika Billström.

-Vi kan inte längre ha en anställd konsult som kontorschef, och som inte  sköter de arbetsuppgifter som styrelsen ålägger henne. 
 Hon levererar inte, som det heter numera.
-Vår högst prioriterade fråga – inflytande vid upprustningar och hyrorna därefter, har vi fått allvarliga klagomål på, att vi inte sköter korrekt.
-Jag tvingas konstatera att det finns 1.000-tals hyresgäster runt om i Stockholmsområdet, som vi inte har klarat ut hyrorna för. 
-Kontorets service och stöd till våra förtroendevalde, som ägnar timmar och dagar åt sina ideella engagemang, är på många håll obefintlig, 
 förtroendevalda blir tidvis till och med motarbetade.

Upprepade gånger har jag till kontorschefen påpekat vikten av att effektuera de beslut som vårt högsta beslutande organ fullmäktige tagit.
För närvarande finns sedan ett par år tillbaka ett stort antal beslut som inte verkställts trots upprepade påstötningar.
Mitt mål har varit och är fortfarande att ena regionen men det är för närvarande helt omöjligt.

Annika Billström motarbetar mig medvetet.

Som exempel kan nämnas att kontorschefen säger så här om mig till medarbetare på regionkontoret.

-”han kommer från en annan kultur där makt är det enda man tänker på, vi måste hjälpa honom att förstå skillnaden”. 

– hotar med att stänga hela regionkontoret där mer än 150 personer arbetar om inte två förtroendevalda utesluts ur Hyresgästföreningen. 

Möjligtvis är det därför som den tidigare politiskt aktive kontorschefen gör allt vad hon kan för att ta över både arbetet och ansvaret för Hyresgästföreningens mycket viktiga bostadspolitiska arbete. Ett arbete som regionstyrelsen och dess ordförande har ansvaret för.

 -Personalomsättningen på förhandlingsenheten är förödande. Vi kan idag inte fullfölja vårt uppdrag att förträda regionens hyresgäster enligt de fastställda kvalitetskriterierna. Vid flera tillfällen har jag tackat de högre makterna för att fastighetsägare inte drivit frågan om förhandlingsvägran vidare. 

-Företroendevalda medlemmar i förhandlingsdelegationer formligen körs över. Deras kunskaper och engagemang negligeras tidvis totalt.

-Upprepade gånger har regionstyrelsen fått häpnadsväckande dåliga beslutsunderlag som medfört felaktiga beslut som har fått rivas upp.

-Kansliet skriver på kontorschefens uppdrag fram underlag till beslut som inte beställts av styrelsen/ordförande.

-Vid flera tillfällen lämnat direkt felaktiga underlag eller uppgifter till mig som i sin tur gjort att jag stått och direkt ljugit inför våra medlemmar.

-Efter att i förtroende fått  ta del av känsliga uppgifter rörande hyressättning disskuterat detta med företrädare fastighetsägarkollektivet.    

– Jag måste vara ärlig, mot de som valt mig och mot mig själv, och konstatera att jag inte längre har förtroende för vår kontorschef.
Vi behöver en kontorschef som delar hyresgästernas grundvärderingar och vill bidra till att stärka och utveckla vår fina folkrörelse
och inte ser oss förtroendevalda som ett arbetsmiljöproblem.

 Simon Safari

Ordförande

Hyresgästföreningen Region Stockholm

Tel 0703-016150

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.