App ska hjälpa nyanlända med normer i hyresboende

Hur högt får du spela i en hyresrätt? Är det okej att ställa soporna utanför återvinningsrummet? Och häller man ut vatten på ett parkettgolv när det ska göras rent? Det är praktiska frågor om hyresboende som Jan Elofsson hoppas att en app ska kunna hjälpa förstagångshyresgäster som nyanlända och ungdomar med.

via App ska hjälpa nyanlända med normer i hyresboende — Hem & Hyra