Medicinsk förtur bara i GävleMedicinsk förtur bara i Gävle

Näringslivsförtur är den vanligaste formen av förtur hos de kommunala bostadsföretagen. Det finns också andra sorters förturer bland annat av sociala skäl, skilsmässa till exempel. I Gävleborgs län är Gävle ensamma om att ge kommunens alla invånare medicinsk förtur till en passande bostad.

via Medicinsk förtur bara i Gävle — Hem & Hyra