Efter utredningen: Ingen lagändring om riksintressen

Riksintressen och skyddade områden står i vägen för byggande. Det menar flera aktörer i branschen. Men den stora utredning som gjorts i frågan kommer troligtvis inte att ge någon förändrad lagstiftning.

via Efter utredningen: Ingen lagändring om riksintressen — Hem & Hyra