Hyresgästföreningen och Universal Music i gemensam kampanj för att belysa bostadsfrågan

​Bostadssituationen för unga vuxna blir alltmer problematisk. Hyresgästföreningens rapport Unga vuxnas boende 2017 visar att 213 000 unga vuxna är ofrivilligt hemmaboende. Samtidigt saknar en majoritet av Sveriges kommuner en plan för att lösa bostadsbristen för unga. Därför lanserar nu Hyresgästföreningen och Universal Music kampanjen In My Backyard med hjälp av tio stora svenska artister.

via Hyresgästföreningen och Universal Music i gemensam kampanj för att belysa bostadsfrågan — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden