Kommunen tilldelas bonus på 1,2 miljoner kronor

Sedan slutet av 2015 har Nynäshamns kommun tagit emot så kallade extratjänster, en arbetsmarknadspolitisk åtgärd för att få in nyanlända och långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden. Resultatet efter två år är så bra att kommunen nu tilldelas en bonus för att ha överträffat det mål som regeringen satt.

via Kommunen tilldelas bonus på 1,2 miljoner kronor — Nynäshamns kommun