Svagt intresse för kurs om likabehandling av romer

I oktober lanserade Boverket en kostnadsfri utbildning för att motverka diskriminering av romer på bostadsmarknaden. Men intresset har varit svalt. Karlstads bostads är det enda bolaget i Mellansverige utanför Stockholm som har anmält intresse – och nu har även de hoppat av.

via Svagt intresse för kurs om likabehandling av romer — Hem & Hyra