Rökförbudet ökar för hyresgäster — Hem & Hyra

Allt fler värdar inför rökförbud i någon form. Men har hyresvärdarna egentligen rätt att förbjuda hyresgästerna att göra som de vill i sina egna bostäder? Hem&Hyra har kartlagt hur Jönköpings och Kalmars värdar ställer sig till rökförbud.

via Rökförbudet ökar för hyresgäster — Hem & Hyra