Till minne av Björn Fagerlund, Lokala Hyresgästföreningen TallMejan

Scan-130521 Det är med stor sorg vi idag på morgonen har emottagit beskedet att Björn Fagerlund hastigt har avlidit. Björn har varit en stark kraft inom Lokala Hyresgästföreningen TallMejan under mer än 20 år och lämnar ett stort tomrum efter sig.

Nu, stormen har bedarrat och själen funnit frid
Ditt sista andetag, blev tystnad himmelsvid
Din sista strid är över och stum vår klagosång

Ett skepp styr ut mot okänt mål i livets solnedgång
Nu tystnar vind och fåglars kör, dom undrar var Du är

Du satt ju nyss och lyssnade till vårens kvällskonsert
Du lyssnade så varsamt då, till både moll och dur
som om Du vände blad för blad, i minnets partitur

Nu snuddar aldrig mer din fot, vid klöverängens blad
den saknar Dig, Din barndomsstig, den första i en rad
och aldrig mer ska älvens våg, få kyssa dina tår
en kvällsbris kärleksfull och öm, få leka i ditt hår

Nu ska Du aldrig famnas mer, i glädje och till tröst
Och aldrig mer ska längtans sång få sjunga i Ditt bröst
Ett skepp styr ut och lämnar kvar, till avsked dessa ord:
Att älska och bli älskad är det största på vår jord

Lars Berghagen

Våra och mina tankar går nu till hans familj & vänner i denna svåra stund.

Nynäshamn 23 april 2019

Jonas Carlsson
Ordförande
Hyresgästföreningen Nynäshamn