Förhandlingsöverenskommelse mellan AB Nynäshamnsbostäder, NEAB och Hyresgästföreningen Region Stockholm avseende 2015 års hyror

hgf_logo

Förhandlingsöverenskommelse mellan AB Nynäshamnsbostäder, NEAB och Hyresgästföreningen Region Stockholm avseende 2015 års hyror för bolagens samtliga bostadslägenheter som omfattas av förhandlingsordningen mellan parterna vid höjningsdatumet.

ÖVERENSKOMMELSE 2015

  1. Parterna är överens om att hyran för bostadslägenheter, förutom de lägenheter som omfattas av punkt 2-4, höjs med 1,15 procent från och med den 1 april 2015.
  2. Bostadslägenheter med hushållsel på Carl Bondes väg 2-10, höjs med 2 kr/kvm/år, samt höjs därefter med 1,15 procent.
  3.  Bostadslägenheter med kallhyra på Kyrkgatan 10-12, sänks med 2 kr/kvm/år, samt höjs därefter med 1,15 procent.
  4.  Bostadslägenheter med kallhyra och egen vattenavgift på Mariebergsvägen 4-50 och Backluravägen 30-112, sänks med 10 kr/kvm/år, samt höjs därefter med 1,15 procent.
  5.  Parterna kom överens om att höja avgiften för carport, varm- och kallgarage med 15 kr/mån, för p-platser med motorvärmare med 10 kr/mån samt för p-platser utan motorvärmare med 5kr/mån.