​Bostadsbranschen välkomnar regeringens besked om sänkta elnätspriser — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden

Regeringen beslutar nu att sänka elnätsavgifterna. Från och med 2020 träder en ny reglering i kraft där bland annat elnätsbolagens avkastning kommer att nära nog halveras. Det påverkar alla landets hushåll och leder till att många kommer att få sänkta elnätsavgifter, i flera fall med upp till 21 procent. En enad bostadsbransch är mycket nöjd…

via ​Bostadsbranschen välkomnar regeringens besked om sänkta elnätspriser — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden