Samarbete ska pressa ner hyrorna på Berga äng — Hem & Hyra #nynpol

Fler Linköpingsbor ska ha råd att bo i en nybyggd lägenhet. Nu sjösätts projektet Berga äng, där hyrorna ska hamna cirka 25 procent lägre än i annan nyproduktion i staden.

via Samarbete ska pressa ner hyrorna på Berga äng — Hem & Hyra