Vätterhem inför gratis WiFi — Hem & Hyra

En tredjedel av Vätterhems hyresgäster saknar abonnemang i stadsnätet. För att motverka digitalt utanförskap satsar därför bostadsbolaget Vätterhem nu på fritt WiFi i alla sina stadsdelar i Jönköping.

via Vätterhem inför gratis WiFi — Hem & Hyra