Hyresgäster kan få köpa billig sol-el av Familjebostäder — Hem & Hyra

Familjebostäders solcellsanläggningar producerar massa el som bolaget inte gör av med. Nu vill bolaget sälja elen billigt till 1 500 hyresgäster i Rinkeby.

via Hyresgäster kan få köpa billig sol-el av Familjebostäder — Hem & Hyra