Utredning om förhandlingsavgift läggs ned — Hem & Hyra

Efter ett tips inledde Konkurrensverket en utredning om den förhandlingsavgift som landets hyresgäster betalar Hyresgästföreningen för att sköta de årliga hyresförhandlingarna. Verket ville undersöka om avgiften kunde vara ett brott mot lagen om offentlig upphandling.

via Utredning om förhandlingsavgift läggs ned — Hem & Hyra