Etikettarkiv: Postmästaren 2

Postmästaren 2

Detaljplan för del av Postmästaren 2 m.fl, bostäder vid Floravägen.

Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av ett nytt bostadshus med 22 lägenheter, genom en påbyggnad med 6 våningar på befintlig garage-anläggning.

Aktuellt med planen

En detaljplan för del av Postmästaren 2 m.fl. fastigheter, bostäder vid Floravägen i Nynäshamn finns nu ute för samråd under perioden 28 maj – 25 juni 2015. Planförslagets handlingar finns under Dokument. De finns också tillgängliga på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunhuset och  biblioteket i Folkets hus i Nynäshamn.

Välkommen på Öppet hus

Välkommen på öppet hus där du kan ta del av information, ställa frågor och diskutera planförslaget. På mötet kommer du att träffa tjänstemän från Nynäshamns kommun, ON Arkitekter och representant för fastighetsägaren.
Tid: 9 juni klockan 17-19 Plats: Fredsgränd 2 A, Nynäshamn

Fotomontage med förslag på byggnad av ON Arkitekter.

Fotomontage med förslag på byggnad av ON Arkitekter.

Synpunkter på planen

Har ni synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet ska dessa ha kommit in till miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen senast den 25 juni 2015.
Synpunkter på detaljplanen lämnas i ett yttrande med namn och adress. Yttrandet skickas till:
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Nynäshamns kommun
149 81 Nynäshamn
eller till: miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

De sakägare som inte framfört skriftliga synpunkter då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Dokument

Kontakt

Ida Aronsson
planarkitekt
08-520 682 37

e-post