Kategoriarkiv: Årsmöte

Årsmöten 2022

En gång om året har Hyresgästföreningarna runt om i landet årsmöte. Det är på årsmötet man fastställer årets planer. På årsmötet har man som medlem mycket att säga till om – det är en central del av Hyresgästföreningens demokratiska uppbyggnad.

Fysiska och digitala hybridmöten för hyresgästföreningarna

Under 2022 kommer vi, om smittläget medger det, erbjuda möjligheten att hålla årsmöten i hyresgästföreningarna (”kommunföreningarna”) som hybrida möten. Då kan du välja att delta på plats på mötet eller att delta digitalt via din dator eller telefon. 

Du som inte har möjlighet att vara med på mötet på plats kan nu vara med digitalt och påverka och ta del på samma villkor som alla andra!

I regel använder vi oss av Teams i de digitala mötena, men det kan finnas regionala skillnader. För mer information, kontakta din region.

Hitta ditt årsmöte

På din regionsida hittar du infomation om årsmötena i din region.
Klicka här för att komma till din regionsida

Så deltar du på årsmötet

Här får du en del tips med manualer. På grund av pandemin och deteljerna i tekniken kan det bli justeringar fram till före årsmötena, så håll dig gärna uppdaterad.

1. Anmäl dig till årsmötet

Du som är medlem får kallelsen till årsmötet minst två veckor i förväg. Kallelsen kommer antingen i Hem & Hyra eller med brev. På din regionssida publiceras oftast en länk för anmälan.

2. Läs årsmöteshandlingarna i förväg

För att det digitala mötet ska bli bra för dig är det bra att i förväg ha läst in sig på handlingarna. (I den mån de skickas ut i förväg.)

3. Lär dig och testa tekniken i förväg

För att vara med på mötet via dator eller telefon får du råd och tips här.

4. Koppla upp dig

Du kan ansluta med dator, läsplatta eller telefon till det digitala årsmötet. Här har vi samlat tips och råd om hur du gör.

Så går ett årsmöte till 

Att vara med på ett digitalt möte

Tips om att vara med på ett digitalt möte hittar du här.

Omröstning på mötet

När det kommer till sluten omröstning eller votering på årsmötet (och du deltar digitalt) använder vi ett verktyg som heter Suffra. Här får du råd och tips om Suffra.

Ordlista

Här hittar du vanliga ord och begrepp som ofta används vid årsmöten

Frågor

Om du har frågor kring årsmötet tar du det via din region.

Lokala hyresgästföreningar kan hålla sina årsmöten senast 31 mars

I år har förbundsstyrelsen gett en generell dispens till de lokala hyresgästföreningarna; de kan genomföra sina årsmöten senast den 31 mars. Skälet är smittläget i samhället. Annars har de sina årsmöten i februari.

För dig som arrangör

Du som håller i ett (års)möte som är digitalt:

Här hittar du en sida med mer information.

Här kan du ladda ned en broschyr  med förslag på förberedelser för mötesansvariga, förslag på inbjudan, roller och uppgifter för digitala möten och mycket mer!

Årsmöten och kvarterslokaler med anledning ökad smittspridning av covid-19

Under den senaste tiden har spridningen av covid-19 ökat markant i samhället. Regeringen har därför beslutat att återinföra vissa begränsningar i samhället för att dämpa spridningen och möjliggöra för fler att vaccinera sig. Det påverkar Hyresgästföreningens verksamhet.

Hyresgästföreningen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och är proaktiva för att hjälpa samhället på fötter igen. För vår del gäller de nya besluten främst begräsningar av fysiska möten och användning av våra kvarterslokaler. 

Begräsningar av fysiska möten och användning av våra kvarterslokaler

Även om de nuvarande restriktionerna (artikel uppdaterad 20220121) tillåter offentliga sammankomster med ett fåtal deltagare har AU (förbundsstyrelsens arbetsutskott) fattat beslutet att stänga samtliga kvarterslokaler för uthyrning. Detta både för att bidra till en minskad smittspridning men också av omsorg om de personer som ansvarar för administration och skötsel av lokalerna, med utdelning av nycklar med mera.

Stängningen av kvarterslokalerna för uthyrning sker från och med 12 januari och gäller tills nya beslut fattas. Mindre sammankomster för föreningsverksamhet kan ske, om Folkhälsomyndighetens regelverk om antal personer, avstånd och så vidare kan uppfyllas. Från den 12 januari gäller dock att vuxna bör begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester samt liknande sociala sammanhang.

Lokala hyresgästföreningar ges dispens för sina årsmöten

AU har vidare beslutat att ge lokala hyresgästföreningar dispens att genomföra sina årsmöten vid senare tillfälle, dock senast 31 mars 2022. Förbundsstyrelsen har i ett tidigare beslut möjliggjort för hybrida årsmöten. Varje region kommer inom kort att få ut en tekniklåda med utrustning för att kunna stötta de förtroendevalda att genomföra årsmöten i hybrid form.

Vi hoppas att detta är en kort och tillfällig åtgärd.

Mer information finns på webben på sidan: www.hyresgastforeningen.se/corona.