Kategoriarkiv: Hyresgästföreningen Region Stockholm

Skicka in nomineringar och motioner inför regionens årsmöte

Du har väl inte missat att du som medlem kan vara med och påverka det regionala arbetet genom att nominera personer till regionala förtroendeuppdrag och skicka in motioner inför regionens årsmöte.

Den 23 april 2022 kommer Hyresgästföreningen region Stockholm att hålla regionens årsmöte. Du som medlem har möjlighet att vara med att påverka genom att skriva motioner och genom att nominera personer till olika regionala uppdrag som förtroendevald. Motionerna och nomineringar ska vara inskickade senast den 23 februari 2022.

Region Stockholms årsmöte planeras att genomföras den 23 april 2022.


Vill du skicka in en motion till årsmötet?

Klicka på länken nedan för att skapa och skicka in din motion:

Motionsformulär 

Motioner måste skickas in senast den 23 februari 2022.


Vill du nominera till ett uppdrag i regionen? 

Läs den kortfattade beskrivningen nedan eller klicka på länken för en mer utförlig beskrivningen om hur du gör: Brev/Information från valberedningen

Din nominering som du skickar in ska innehålla följande: vilket uppdrag nomineringen gäller för. En kortfattad presentation av den nominerade, samt kontaktuppgifter till den nominerade och dig själv. Personen som du nominerar måste vara tillfrågad och har tackat ja till nomineringen.

Sista dag för nominering är 23 februari 2022.


Nedan kommer en sammanställning över vilka uppdrag som finns och vilka nomineringarna gäller för:

Regionstyrelsen
Regionstyrelsen består idag av 13 ordinarie ledamöter varav en ordförande. Nomineringen gäller en ordförande och sex ordinarie ledamöter för två år.                                           

Revisorer
Idag har regionen två ordinarie revisorer och två revisorsersättare, vilka väljs växelvis om två år. Nomineringen gäller en ordinare revisor och en revisorersättare på två år.

Valberedning
Valberedningen består av 7 ledamöter varav en ordförande, nomineringen gäller fyra ledamöter på 2 år. En ordförande på 1 år ska väljas.

Nominering till uppdrag i Regionstyrelse och revisorer:

E-posta din nominering tillmajlo1946@gmail.com eller Valberedningen.stockholm@hyresgastforeningen.se

Skriv ”Nominering årsmöte” i ämnesraden.

Nominering till uppdrag i regionens valberedning:

E-posta din nominering till: kristina.oberg@hyresgastforeningen.se  eller Valberedningen.stockholm@hyresgastforeningen.se

Skriv ”Nominering valberedning” i ämnesraden.

Över 7,3 miljoner till medlemmar i Hyresgästföreningen region Stockholm

Under 2020 har Hyresgästföreningen region Stockholm hjälpt medlemmar att få tillbaka över 7 300 000 kronor i hyresjuridiska ärenden. Det kan handla om allt ifrån för höga andrahandshyror till nedsättning av hyra på grund av att lägenheten inte går att bruka normalt, till renoveringar, bristande ventilation eller trasiga vitvaror. 41 fler ord

Över 7,3 miljoner till medlemmar i Hyresgästföreningen region Stockholm

Allt större skillnader i kommunala avgifter för el, värme, avfall, vatten och avlopp de senaste tio åren

Priserna för el, värme, avfall, vatten och avlopp (VA) fortsätter att variera stort över landet. Den som bor i kommunen med högst avgifter betalar 1 000 kronor mer i månaden jämfört med den som har de lägsta avgifterna. De senaste tio åren har priserna stadigt ökat mer än den allmänna kostnadsutvecklingen och spridningen mellan kommuner…

Allt större skillnader i kommunala avgifter för el, värme, avfall, vatten och avlopp de senaste tio åren

Du som medlem kan påverka

Du kan påverka!

Hyresvärdarna vill höja hyran med nästan 3 procent. Fråga dem varför!

Vi tillsammans kan göra skillnad. Din röst behöver höras. Mitt i den värsta samhällskrisen sedan andra världskriget vill hyresvärdarna höja hyran. Igen.

De som äger hyreshus har klarat krisen alldeles utmärkt, många av dem har till och med ökat sina vinster. Detsamma kan inte sägas om hyresgästerna, som drabbats hårt av både pandemin och den ekonomiska krisen. Bland de värst drabbade regionerna är Stockholm. Ändå vill hyresvärdarna höja hyran ännu mer. Nästan alla har yrkat på hyreshöjningar mellan 2,5 och 2,9 procent, de allra flesta i den högre delen av spannet.

Det är dags att de får möta de hyresgäster vars pengar de vill ha. Det är dags att vi hyresgäster ringer eller mejlar våra värdar och ställer den enkla frågan – hur tänker ni? Kontakta din värd och fråga till exempel:

– I den här extrema situationen vill ni höja hyrorna igen. Hur tänker ni? Har du personligen, din granne eller någon närstående hyresgäst drabbats av sämre ekonomi – berätta det! Tala om för din värd hur du klarar din vardag under dessa dystra tider. Har du förlorat ditt arbete? Lånar du själv pengar från familjen eller tar du från ditt sparande? Hyresvärdarna behöver höra hur deras hyresgäster faktiskt har det nu.

– Hur tänker ni när ni, som klarat er bättre än nästan alla andra branscher, kräver hyreshöjningar mitt i den värsta krisen i mannaminne?

– Bor du i allmännytta, kontakta dom styrande politikerna och fråga hur de tänker.

P.S. Om du ringer till hyresvärdens kundtjänst, tänk då på att de personer som svarar inte kan skyllas för bolagsledningarnas hyresyrkanden. Vi behöver uttrycka vår frustration utan att vanliga anställda ska känna sig angripna.


Bästa hälsningar,

Simon Safari, Ordförande
Hyresgästföreningen, Region Stockholm