Kategoriarkiv: Region fullmäktige

Skicka in nomineringar och motioner inför regionens årsmöte

Du har väl inte missat att du som medlem kan vara med och påverka det regionala arbetet genom att nominera personer till regionala förtroendeuppdrag och skicka in motioner inför regionens årsmöte.

Den 23 april 2022 kommer Hyresgästföreningen region Stockholm att hålla regionens årsmöte. Du som medlem har möjlighet att vara med att påverka genom att skriva motioner och genom att nominera personer till olika regionala uppdrag som förtroendevald. Motionerna och nomineringar ska vara inskickade senast den 23 februari 2022.

Region Stockholms årsmöte planeras att genomföras den 23 april 2022.


Vill du skicka in en motion till årsmötet?

Klicka på länken nedan för att skapa och skicka in din motion:

Motionsformulär 

Motioner måste skickas in senast den 23 februari 2022.


Vill du nominera till ett uppdrag i regionen? 

Läs den kortfattade beskrivningen nedan eller klicka på länken för en mer utförlig beskrivningen om hur du gör: Brev/Information från valberedningen

Din nominering som du skickar in ska innehålla följande: vilket uppdrag nomineringen gäller för. En kortfattad presentation av den nominerade, samt kontaktuppgifter till den nominerade och dig själv. Personen som du nominerar måste vara tillfrågad och har tackat ja till nomineringen.

Sista dag för nominering är 23 februari 2022.


Nedan kommer en sammanställning över vilka uppdrag som finns och vilka nomineringarna gäller för:

Regionstyrelsen
Regionstyrelsen består idag av 13 ordinarie ledamöter varav en ordförande. Nomineringen gäller en ordförande och sex ordinarie ledamöter för två år.                                           

Revisorer
Idag har regionen två ordinarie revisorer och två revisorsersättare, vilka väljs växelvis om två år. Nomineringen gäller en ordinare revisor och en revisorersättare på två år.

Valberedning
Valberedningen består av 7 ledamöter varav en ordförande, nomineringen gäller fyra ledamöter på 2 år. En ordförande på 1 år ska väljas.

Nominering till uppdrag i Regionstyrelse och revisorer:

E-posta din nominering tillmajlo1946@gmail.com eller Valberedningen.stockholm@hyresgastforeningen.se

Skriv ”Nominering årsmöte” i ämnesraden.

Nominering till uppdrag i regionens valberedning:

E-posta din nominering till: kristina.oberg@hyresgastforeningen.se  eller Valberedningen.stockholm@hyresgastforeningen.se

Skriv ”Nominering valberedning” i ämnesraden.

Fullmäktige: Engagemanget är viktigast — Hyresgästföreningen region Stockholm

När regionens fullmäktige hade sitt möte i mitten av november antogs verksamhetsplan och budget för 2020. Verksamhetsplanens två prioriterade mål är ”Enklare att engagera sig” och ”Gemensamt ansvar för att engagera, behålla och värva nya medlemmar”. Alla aktiviteter och event som arrangeras runt om i regionen ska därför styra mot dessa två mål. Dessutom valdes…

via Fullmäktige: Engagemanget är viktigast — Hyresgästföreningen region Stockholm