Kategoriarkiv: Hyresgästföreningens Riksförbund

Hyresgästföreningen ställer om organisationen för stödinsatser i hela landet — Cision News

När andra verksamheter tvingas stänga ned på grund av Corona väljer Hyresgästföreningen att ställa om hela sin organisation för att hjälpas åt i en tid av kris. Från och med i dag sätter föreningen 800 av sina anställda att på hel- eller deltid bemanna telefonerna. Uppdrag: Hjälpa riskgrupper i karantän. Efterlysning: Goda grannar. – Vi…

via Hyresgästföreningen ställer om organisationen för stödinsatser i hela landet — Cision News

Den externa utredningen om regionstyrelsen i västra Sverige är nu färdig — Cision News

Det är förbundsstyrelsen som har tillsatt en extern utredning av jurister för att titta närmare på de allvarliga misstankarna om ekonomiska oegentligheter inom regionstyrelsen i Västra Sverige. Utredningen är nu färdig och visar på ett flertal allvarliga överträdelser mot gällande riktlinjer och principer. Den sammanvägda bedömningen innebär att regionföranden som dessutom är ordförande för Hyresgästföreningen…

via Den externa utredningen om regionstyrelsen i västra Sverige är nu färdig — Cision News

Nu är det dags att skriva motioner och nominera till förbundsstämman

Den 12-14 juni hålls förbundsstämman 2020 i Gävle. Nu är det dags för våra medlemmar att skriva motioner och lämna nomineringar.

Läs mer om hur det går till på hyresgastforeningen.se

Om förbundsstämman

Förbundsstämman är Hyresgästföreningens högsta beslutande organ. Den består av 150 ombud och förbundsstyrelsens ledamöter. Förbundsstämman beslutar om föreningens övergripande inriktning och fastställer Hyresgästföreningens program, stadgar och organisation. Förbundsstämman väljer förbundsordförande och förbundsstyrelse och behandlar de motioner som lämnas in från medlemmarna.

Hyresgästföreningens förbundsordförande leder nu den internationella hyresgäströrelsen — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden

Onsdagen den 2 oktober valdes Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder till ordförande för The International Union of Tenants (IUT). IUT grundades 1926 i Zürich och är en internationell paraplyorganisation för hyresgästföreningar.

via Hyresgästföreningens förbundsordförande leder nu den internationella hyresgäströrelsen — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden

Swish på plats för engångsinbetalning av första medlemsavgiften

Från och med den 1 februari finns det möjlighet för den som snabbt behöver bli medlem att göra en engångsinbetalning av medlemsavgiften via Swish.

Genom stämmobeslutet att ändra formuleringen i stadgarnas paragraf 2.1 om när medlemskapet ska gälla, uppstår en karenstid för fullvärdigt medlemskap från det tillfälle medlemmen skriver på sin medlemsansökan fram till dess att första betalningen av medlemsavgiften kommit fram. Formuleringen i stadgarnas paragraf 2.1 ändrades från ”Medlemskapet uppkommer genom registrering i Hyresgästföreningen register”, till ”Medlemskapet uppkommer när minst en medlemsavgift erlagts till Hyresgästföreningen”. Den ändringen innebär att det nu som längst kan dröja en bra bit över en månad med våra befintliga betalsätt och beroende på när under månaden den blivande medlemmen skriver på sin ansökan. Men fr o m den 1 februari finns det alltså möjlighet för den som snabbt behöver bli medlem att göra en engångsinbetalning av medlemsavgiften via Swish.

Gäller rösträtten och tillgången till biträde/rådgivning

Förbundsstyrelsen beslutade om det nya betalsättet vid sitt möte den 12 december förra året. I samma veva beslutade Förbundsstyrelsen också om vilket förhållningssätt i praktiken Hyresgästföreningen ska ha till stadgeändringen. Den nya formuleringen om betald medlemsavgift ska omfatta medlemmens rösträtt, och de medlemsförmåner som beskrivs i stadgarnas tredje paragraf: ”rätt till biträde i förhandlingar och i hyrestvister som berör bostadshyresförhållande och tvisten uppstått under medlemskapet” (i begreppet biträde ingår även rådgivning). Allt annat som ingår i medlemskapet ska medlemmen få ta del av från den stund som medlemmen finns registrerad i vårt medlemsregister.

Fotnot
1) Förbundsstyrelsen beslutade vid samma möte också om justeringar av Hyresgästföreningens regler för handläggning av juridiska ärenden. Av reglerna framgår i detalj såväl hur biträde respektive rådgivning definieras, samt hur dessa ska hanteras i det operativa arbetet.