Kategoriarkiv: Nynäshamns Kommun

Flera restriktioner mot covid-19 upphör idag – men kommunen har fortsatt beredskap

Idag avvecklas de flesta åtgärderna mot covid-19. Det innebär bland annat att flera av kommunens verksamheter kan öppna och ta emot besökare utan begränsningar igen. Samtidigt är smittspridningen i samhället fortfarande hög och därför kommer Nynäshamns kommun fortsatt vidta vissa smittskyddsåtgärder för att skydda utsatta grupper.

Flera restriktioner mot covid-19 upphör idag – men kommunen har fortsatt beredskap

Elever på Svandamsskolan uppmärksammade för kamp mot nedskräpning

Från 1 januari gäller en ny skräplag, där det kan bli böter på 800 kronor vid nedskräpning med exempelvis fimpar. Några som kämpar emot nedskräpning i allmänhet är eleverna på Svandammsskolan.

Elever på Svandamsskolan uppmärksammade för kamp mot nedskräpning

Nytt medborgarlöfte undertecknat

Särskilt fokus på trygghet i utpekade områden, fler riktade polisinsatser på väg 225 och när pandemins värsta fas är över ska medborgardialoger arrangeras igen. Det är några av de saker som Nynäshamns kommun kommit överens om med Polisen och Södertörns brandförsvarsförbund i årets medborgarlöften.

Nytt medborgarlöfte undertecknat

Uppdaterad information om säkerhet skickas ut till hushåll

I Nynäshamns kommun finns flera industrier som hanterar kemikalier som kan orsaka stor skada vid exempelvis ett läckage eller en olycka. Kommunen är skyldig att informera invånarna om vilka risker som finns med dessa industrier. Därför skickar kommunen ut en uppdaterad information till hushåll som bor inom ett bedömt riskområde.

Uppdaterad information om säkerhet skickas ut till hushåll

Kommunal hemtjänst ska analyseras djupare

I januari beslutade socialnämnden att utreda om Nynäshamn ska fortsätta bedriva kommunal hemtjänst. På dagens sammanträde, den 29 september 2020, beslutade nämnden istället om en fördjupad analys av verksamheten.

Kommunal hemtjänst ska analyseras djupare