Kategoriarkiv: Regeringen

Ett oberoende tvistlösningsförfarande för kollektiva hyrestvister

Regeringen föreslår att det införs ett oberoende tvist­lösnings­förfarande för tvister om de årliga hyres­ändringarna mellan de kollektivt förhand­lande parterna på hyres­marknaden.

Ett oberoende tvistlösningsförfarande för kollektiva hyrestvister

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att bedöma vilka åtgärder som bör vidtas för att stärka det civila försvaret

Regeringen ger Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i uppdrag att redovisa en bedömning av vilka åtgärder som bör vidtas för att stärka det civila försvarets förmåga under 2022.

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att bedöma vilka åtgärder som bör vidtas för att stärka det civila försvaret

Uppdrag till Statens servicecenter att öppna minst 28 nya servicekontor #hgfnynas #nynäshamn

Regeringen avser att ge Statens servicecenter i uppdrag att under kommande år öppna minst 28 nya servicekontor på olika platser över hela landet. Beslutet, som fattas under morgondagens regeringssammanträde, innebär en kraftig förstärkning av det statliga servicekontorsnätet som kommer förbättra tillgängligheten till statlig service för enskilda och företag över hela landet.

Uppdrag till Statens servicecenter att öppna minst 28 nya servicekontor

Förlängda restriktioner till följd av covid-19

Smittspridningen i Sverige ligger fortsatt på en hög nivå, de regionala skillnaderna är stora och större lokala smittutbrott förekommer. Vid en pressträff under torsdagen informerade regeringen och Folkhälsomyndigheten om ytterligare åtgärder för att bromsa smittspridningen.

Förlängda restriktioner till följd av covid-19

”Boende ska inte betala dubbelt för återvinning vid bostaden”

Sopor ska sorteras och lämnas så nära bostaden som möjligt. Det förslaget kom från regeringen tidigare i år och välkomnades från flera håll. Men kostnaden för återvinningen får inte landa på fastighetsägaren, och därigenom på de boende, varnar flera remissinstanser.

via ”Boende ska inte betala dubbelt för återvinning vid bostaden” — Hem & Hyra